(+977) 065-414247, 414297     info@ganapatimicro.com.np

Products and Services

Photo Gallery

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ।ब। २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न ।  केन्द्रीय कार्यालय (२०७५/०२/०८)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ।ब। २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । केन्द्रीय कार्यालय (२०७५/०२/०८)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न ।  सैनामैना शाखा (२०७५/०२/०४)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । सैनामैना शाखा (२०७५/०२/०४)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न ।  रत्नगर शाखा (२०७५/०२/०२)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । रत्नगर शाखा (२०७५/०२/०२)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । - मुग्लिन शाखा (२०७५/०२/०१)

तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा तथा आ.ब. २०७५/७६ बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न । - मुग्लिन शाखा (२०७५/०२/०१)

गणपति माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्षद्धारा शपथ ग्रहण

गणपति माइक्रोफाइनान्सका अध्यक्षद्धारा शपथ ग्रहण

शाखा कार्यालय मनहरीको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय मनहरीको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय भलवाडीको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय भलवाडीको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय धार्केको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय धार्केको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय भानुको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय भानुको उद्घाटन कार्यक्रम ।

आ.ब.२०७४/७५ को बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न ।

आ.ब.२०७४/७५ को बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न ।

आ.व.२०७४/७५ को बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न ।

आ.व.२०७४/७५ को बार्षिक कार्ययोजना गोष्ठी सम्पन्न ।

मिति २०७४ साल वैशाख २६ गते रुपा शाखा कार्यालय को उद्घाटन कार्यक्रम ।

मिति २०७४ साल वैशाख २६ गते रुपा शाखा कार्यालय को उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय तुल्सीपुरको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय तुल्सीपुरको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय पिपराको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय पिपराको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय भुमइको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय भुमइको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय कावासोतीको उद्घाटन कार्यक्रम ।

शाखा कार्यालय कावासोतीको उद्घाटन कार्यक्रम ।

मिति २०७३ साल पुस २२ गते शाखा कार्यालय गजुरीको उद्घाटन कार्यक्रम ।

मिति २०७३ साल पुस २२ गते शाखा कार्यालय गजुरीको उद्घाटन कार्यक्रम ।

मिति २०७३ साल पुस २२ गते शाखा कार्यालय मुग्लिनको उद्घाटन कार्यक्रम ।

मिति २०७३ साल पुस २२ गते शाखा कार्यालय मुग्लिनको उद्घाटन कार्यक्रम ।

मिति २०७३ साल पौष २१ गते बेलचौतारा शाखा उद्घाटन कार्यक्रम ।।

मिति २०७३ साल पौष २१ गते बेलचौतारा शाखा उद्घाटन कार्यक्रम ।।

मिति २०७३ साल पौष २१ गते विजयपुर शाखा उद्घाटन कार्यक्रम ।

मिति २०७३ साल पौष २१ गते विजयपुर शाखा उद्घाटन कार्यक्रम ।