(+977) 065-414247, 414297     info@ganapatimicro.com.np

Products and Services
Nov 21, 2019

आ.ब. २०७६/७७ को प्रथम त्रैमासिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न

प्रथम त्रैमासिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न
गणपति माईक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको आ.ब. २०७६/७७ को प्रथम त्रैमासिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । मिति २०७६ मंसिर २ देखि ३ गते सम्म ...........